Bygdegårdens historia

År 1869 fattades beslut att bygga ett nytt skolhus i Agnetorp då Svensbo skola tjänat ut. Virket till detsamma skulle "tillsläppas av såväl Baltaks som Agnetorps hemmans innehavare och till byggnadsplatsen framköras under innevarande vinter". Marken arrenderades av Mobackens Gård och friköptes först år 1900.

När skolan stod klar 1870 innehöll den lägenhet och skolsalar. Barngrupperna var stora och år 1893 noteras att F.O. Thoren som var den förste ordinarie läraren, ensam undervisade 30 barn i småskolan och 45 st i folkskolan. För sitt arbete erhöll han förutom fri bostad "600 riksdaler, vedbrand och kofoder". År 1894 anställdes Maria Lager som småskolelärarinna och huset byggdes till med ytterligare en lägenhet. År 1880 byggdes den jordkällare som fortfarande finns på tomten. År 1896 planterades den alm som är gårdens vårdträd.

Hundratals barn från landsbygden runt om har påbörjat sin väg mot vuxenlivet här. Huset fungerade som skola fram till 1948.

Idag

Idag, 2016, har huset genomgått många om- och tillbyggnader samt hunnit fira 65 år som bygdegård. Otaliga är de föreningsmöten, studiecirklar, dop- och bröllopsfester, minnesstunder, konserter och föredrag som hållits här. Vi fortsätter att driva bygdegården som en samlingsplats för bygdens folk. Vill du bli medlem i vår förening? Avgiften är 100 kr per familj och år. Välkommen i gemenskapen!